ATT ARBETA HOS METROLIT

Metrolit präglas av gemenskap, samarbete och utveckling. Vi är ett företag som tror att nyckeln till att lyckas är att trivas. Våra medarbetare är vår viktigaste resurs och vi är måna om deras välmående och utveckling.

Balans
Vi är ett kunskapsföretag med kvalificerade medarbetare som har förmågan att möta människor. Vi tar hand om varandra och förstår vikten av att hitta en balans i livet. Vi tror att balansen mellan arbete, fritid, vänner och personlig utveckling påverkar arbetsprestationen och har förståelse för våra medarbetares olika livssituationer. Vi hittar lösningar som fungerar med alla delar i livet.

Ledarskap
På Metrolit står vi för ett modernt ledarskap där medarbetare med rätt inställning får möjlighet att påverka och ta ansvar. Tydlig kommunikation och struktur är en förutsättning för att varje medarbetare ska kunna känna delaktighet. Frihet under ansvar och kompetensutveckling på olika nivåer är av stor vikt för oss.

Brett engagemang
Vi strävar efter att se individen och uppmuntrar till engagemang på bredden. Av den anledningen sätter vi aktivt ihop arbetsgrupper inom organisationen där individens personliga engagemang är avgörande. Oavsett om du är yrkesarbetare, platschef eller ekonomiassistent kan du med hjälp av personligt engagemang delta i en arbetsgrupp utanför ditt vardagliga arbete. Det kan röra sig om allt från miljö- och hållbarhetsfrågor till festkommittéer . Kunskap, engagemang och inspiration är här de avgörande faktorerna. Vi vill att alla medarbetare ska få möjlighet att vara med och påverka bolagets utveckling.

Vi är alltid på jakt
Metrolit är ett lönsamt företag under ständig utveckling. Därför är vi alltid på jakt efter kompetenta medarbetare som vill vara en del av vår framgång. Är du engagerad, öppen och lyhörd kan du vara den vi söker. Delar du våra värderingar är du välkommen att höra av dig. Här får du möjlighet att arbeta nära kund, med möjlighet till stort eget ansvar. Du blir en del av ett nyfiket team. Varje medarbetare i teamet är en viktig länk i kedjan i den värdeskapande processen.