BYGGSERVICE

För bygg- och servicejobb har vi en egen organisation, byggservice med personal som har lång erfarenhet. Korta starttider, tillgänglighet, hög service och yrkesskicklighet kännetecknar Byggservice. Våra hantverkare är vana att arbeta i miljöer där verksamheter pågår och vi genomför projekten med minimala störningar och i samarbete med kunden. I vår egen verkstad förbereder vi våra arbeten och våra servicebilar är utrustade för akuta avhjälpande av fel.

Byggserviceavdelningen på Metrolit omfattar såväl yrkesarbetare som arbetsledare i olika åldrar, alla med förståelse för kunden och vikten av hög service och gott samarbete.

Många av våra uppdrag är baserade på ramavtal med våra kunder. Ramavtal förenklar och innebär att ni smidigare kan få hjälp från vår byggserviceavdelning.