FAKTURERINGSRUTINER

För att kunna behandla fakturorna elektroniskt måste de alltid vara märkta med en kodsträng som ni ska få i samband med beställning bestående av ett projektnummer (sex siffror) samt ett kontonummer (fyra siffror) XXXXXX-xxxx.

Kodsträngen skall skrivas i fältet ”Er referens” eller i annat överenskommet fält. Om märkning saknas kommer fakturan att returneras. Kontakta då den som gjort beställning för att få rätt projekt- och kontonummer.

Alla fakturor (med eventuellt tillhörande följesedlar) skickas till:

Metrolit Byggnads AB
Kund-id MET0101
106 42 Stockholm

Alternativt som e-post i pdf-format till met0000@tps.banctec.se

Observera att all annan post skickas till vår vanliga box-adress

  • För fakturor där omvänd skattskyldighet tillämpas MÅSTE vårt momsregistreringsnummer SE556436353801 anges.
  • Fakturerings-, expeditions- och likande avgifter accepteras ej.
  • Eventuell debitering av dröjsmålsränta accepteras endast i enlighet med BKK AB04.
  • Fakturor och bilagor måste vara av sådan kvalitet att de kan scannas med acceptabelt resultat

Dessa villkor gäller om inte annat överenskommits skriftligt med behörig representant för Metrolit och oavsett ev. ’villkorstexter’ på fakturan.

Fakturor som ej uppfyller ovanstående krav kan komma att avvisas i sin helhet.

OMVÄND SKATTESKYLDIGHET INOM BYGGSEKTORN

From 2007-07-01 gäller nya regler avseende momsen inom byggsektorn. Enligt nya regler är det köparen som är skatteskyldig för momsen för vissa typer av tjänster. Det är köparen och inte säljaren som skall redovisa och betala momsen.

Om ert företag levererar någon eller några av nedanstående tjänster till Metrolit Byggnads AB skall fakturan ställas utan moms och hänvisas till att ”omvänd skatteskyldighet inom byggsektorn gäller”.  Detta skall framgå på fakturan. På fakturan skall även säljarens och köparens momsregistreringsnummer framgå. Fakturor avseende dessa tjänster som ej uppfyller dessa krav kommer att returneras utan åtgärd.

Tjänster som omfattas av ”omvända momsen”:

– Mark- och grundarbeten
– Bygg- och anläggningsarbeten
– Bygginstallationer
– Slutbehandling av byggnader
– Byggstädning
– Uthyrning av bygg och anläggningsmaskiner med förare och uthyrning av personal till tjänster som anges ovan

 

Metrolits momsregistreringsnummer: SE556436353801

För mer information om omvänd skattskyldighet i byggsektorn, se Skatteverket