HÅLLBAR UTVECKLING

Byggbranschen har ett stort ansvar över framtidens resurs- och energianvändning, de val som görs idag kommer att påverka flera generationer framför oss. Hållbar utveckling handlar om att vi ska kunna tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjlighet att tillgodose sina. För att vi på Metrolit ska bli en förebild inom miljöarbetet ser vi till att miljötänket genomsyrar hela organisationen och projekten, det ska vara en naturlig del av vårt vardagliga arbete.

Vi tror att ett helhetsperspektiv är viktigt då man pratar om hållbarhet. Genom att sätta vår verksamhet i ett större perspektiv kan vi göra framsteg för att minska vår påverkan på samhälle och miljö. Vi tror att vi kan bidra till ett mer hållbart samhälle genom smart resursanvändning, effektiva transporter, aktivt arbete med att minimera avfall och öka materialåtervinning.

Ett hållbart samhälle handlar om mer än resursanvändning och miljöpåverkan. Det handlar även om det ekonomiska, etiska och sociala ansvaret. Vi tror på ett väl fungerande samhälle där alla parter tar ansvar. Det är vår övertygelse att det på lång sikt är lönsamt för alla parter. Våra ledord är grunden till vårt sätt att agera. Genom att vara öppna, lyhörda och engagerade är vi övertygade om att vi kan göra skillnad.

Besparingspotentialen av att använda energieffektiva byggbodar

Del av klimatpåverkan som orsakas av materialproduktionen