KARRIÄRUTVECKLING

Vi kan erbjuda dig varierande uppdrag och är alltid öppna för nya utmaningar och idéer. Alla medarbetare har årligen utvecklingssamtal samt uppföljningssamtal. Vi förser dig med verktyg för kompetensutveckling och du tar ansvar för lärandet i processen. Vi tror att rätt person på rätt plats är nyckeln till framgång. Samtidigt är vi medvetna om dagens snabba förändringar. Vi är flexibla och försöker alltid följa med i våra medarbetares yrkesmässiga och personliga utveckling, och ständigt anpassa uppdrag i förhållande till din utveckling, dina kunskaper och önskemål. Oavsett om du vill utvecklas i din roll och arbeta mer på djupet, eller om du växer ur den och söker en mer ledande roll, erbjuder vi dig verktygen för att nå dina mål.

6 sätt att utvecklas med Metrolit

Dina medarbetare är din närmaste källa till inspiration. Genom samtal kan du både lära dig nya saker, omvärdera åsikter och komma på nya idéer. Metrolit bidrar till mötesplatser bland annat genom frukostmöten, konferenser, mingel och gemensamma luncher.

Vi välkomnar alla medarbetare att engagera sig i olika interna projekt av intresse. Det kan t ex vara en festkommittée som anordnar julfesten, ett utvecklingsprojekt eller planering av vår utställning på en mässa. Vi värdesätter initiativ.

Metrolit bidrar till ett mer hållbart samhälle, det kan du hjälpa till med. Vi fokuserar bland annat på digitala hjälpmedel som ska minska behovet av papperskopior.. Kom ihåg; varje gång du skriver ut ett dokument blir världen mer analog.

Nya projekt ger nya möjligheter. Vad kan du lära dig i just detta projekt? Det kan vara allt ifrån allt om betong till arkitekturen under 1930-talet.

Gå kurser! Vi erbjuder kurser i diverse områden då vi ser att efterfrågan och behov finns. Det finns nästan alltid något nytt du kan lära dig som gör att ditt jobb blir ännu lite bättre.

På Metrolit har du möjlighet att ta ett brett ansvar och vara delaktig i många delar i projektet. Ditt arbete blir varierat, roligt och ger dig ständigt nya utmaningar.