KOMPETENS

Vi är ett kunskapsföretag med kvalificerade medarbetare som har förmågan att möta människor.

Metrolit präglas av gemenskap, samarbete och utveckling. Vi är ett företag som tror att nyckeln till att lyckas är att trivas. Våra medarbetare är vår viktigaste resurs och för att genomföra lyckade projekt lägger vi stort fokus på att erbjuda våra medarbetare det individen behöver för att trivas. Vi har löpande utbildningar inom diverse områden som kan utveckla våra medarbetare.

Vi värdesätter många olika tankar och åsikter, därför försöker vi få ihop blandade grupper i form av olika åldrar och kön i varje projekt. Vi tror att det är ett enkelt steg för att tillsammans tänka bredare och därmed öka kvaliteten i vårt arbete.