KULTUR OCH VÄRDERINGAR

Metrolitandan är ett vedertaget begrepp i företaget som pekar på den viktiga kultur man under lång tid byggt upp. Konkret handlar det om grundläggande värderingar och hur vi är mot vår omgivning, vilket inkluderar såväl kunder som medarbetare och leverantörer. Att känna sig inkluderad och välkommen, ha roligt och känna att det är högt i tak, få vara den man är och att vi är ödmjuka och omtänksamma mot varandra är beskrivningar som återkommer när vi pratar om Metrolitandan.

Vår värdegrund innefattar ett antal punkter. Däribland att ansvar, engagemang och ärlighet ska prägla allt vi gör samt att utveckling och omtanke om vår personal har absolut främsta prioritet. Vi har tillsammans sammanfattat vår värdegrund i följande: Vi är öppna, lyhörda och engagerade. Vi tar ansvar.

Individen står i rampljuset hos Metrolit. En del av värdegrunden handlar om att ledarskapet i bolaget tar sin utgångspunkt i tron på individens utveckling. Detta är centralt i en organisation i framkant. Framtiden kräver medarbetare som engagerat tar ansvar för såväl sin egen som företagets utveckling. Vi har mycket stor potential inom företaget och den måste vi utnyttja till fullo för att bli konkurrenskraftiga. Ledarskapet blir härigenom en nyckelfråga.