MÅL OCH VÄRDERINGAR

Vår affärsidé
Metrolit Byggnads AB ska bedriva om- och tillbyggnadsverksamhet i Stockholm och Mälardalsområdet. Vi ska i samverkan med våra kunder ta ansvar för idé, planering och genomförande av projekten för att kunna erbjuda korta totaltider och minimerade verksamhetsstörningar för kunderna.

Det yttersta målet är att Metrolit ska vara den mest eftertraktade aktören i bygg- och
fastighetsbranschen. Hållbart och långsiktigt tänkande ska prägla bolagets dagliga verksamhet och omfatta all vår verksamhet när det gäller affärer, ekonomi, personal, miljö och sociala frågor.

Våra mål:
– ha nöjda och återkommande kunder
– attrahera branschens bästa medarbetare
– ha ett värderingsstyrt professionellt ledarskap
– ta vårt ansvar genom att aktivt arbeta med miljöfrågor
– ha hög medarbetsnöjdhet och låg personalomsättning

Bolagets värdegrund är gemensam för alla medarbetare och ger oss en stabil plattform att
bygga bolaget på. Vidare hjälper den vår personal att fatta dagliga beslut som ligger i linje
med våra mål, vision och mission.

Vår värdegrund i korthet:
– Kundnytta och förståelse för kundens affär är centralt i vårt arbete
– Ansvar, engagemang och ärlighet ska prägla allt vi gör
– Bolaget ska styras efter affärsmässiga, hållbara och långsiktiga principer
– Utveckling och omtanke om vår personal har absolut främsta prioritet
– Ledarskapet i bolaget tar sin utgångspunkt i tron på individens utveckling
– Vi förbättrar och utvecklar ständigt vår verksamhet

Vår vision är att:
”Metrolit är kundens och medarbetarens första val.”

För att sträva mot visionen är vår mission att;
”Med kundnytta och professionellt ledarskap i centrum genomför vi projekt i en klass för sig”.