Just nu – Sankt Erikspalatset.

Just nu – Sankt Erikspalatset.

Sankt Erikspalatset är den rosa-aprikosfärgade byggnad direkt till höger efter Sankt Eriksbron på Kungsholmen, en byggnad där vi idag har personal som genomför ett av våra pågående byggprojekt inom ROT.

Idag arbetar teamet med totalt åtta lokaler, vissa kräver enbart små justeringar medan andra lokaler är totalrenoveringar inklusive rivning. Just nu förbereder de inför stuckaturarbete och golvläggning på några av lokalerna som skall renoveras. Innergårdens glastak är ännu ett aktuellt projekt på väg att färdigställas.

Det krävs en hög förståelse och hänsynstagande till befintliga hyresgäster och byggnadens karaktär och kulturvärde.
Byggnaden började byggas 1907 och att efter över hundra år gå in och renovera ett kulturminnesobjekt kräver en hel del av oss. Att hitta material som smälter in och matchar originaldelarna är en utmaning och kräver tid och grundlig research. För just detta projekt har det till exempel varit en utmaning i trapprenoveringen. När materialet i trapporna skall väljas krävs mycket arbete för att hitta något som efterliknar originalet så mycket som möjligt.

 

I denna lokal i husets mitt huserade tidigare Friskis och Svettis. Då var taket stängt och lokalen saknade karaktär. I och med renoveringen öppnar man upp taket och skapar en trevlig atmosfär och arbetsmiljö för de nya hyresgästerna med hjälp av det ett stora ljusinsläpp tack vare det nya glastaket. Det moderna tänket genomsyras även här. Bland annat i och med att man förser trappan med el och strömuttag skapas kreativa och flexibla arbetsytor.

 

På en utav våningarna har vi utfört en lokalanpassning där ljuset fått extra stor betydelse. Särskilda ljusexperter har tagits in för att hitta kreativa lösningar och resultatet är fantastiskt. Tidigare var ljusinsläppet knapert i och med de få fönster som lokalen har. Tack vare ny avancerad ljusteknik i taket, nya golv, väggar och planlösning har lokalen fått ett rejält lyft. En smart lösning för just denna lokal var att sätta in belysning mellan fönster och vägg, bakom vilken tunnelbanestationen är belägen.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.