Metrolit bygger ny entré och fläktrum på Scaniarinken i Södertälje!

Metrolit Byggnads AB har fått i uppdrag av Telge Fastigheter att utföra en om- och tillbyggnation av Scaniarinken. Projektet omfattar tillbyggnad av fläktrum och entréhall om cirka 1000 kvadratmeter samt omfattande installationsarbeten i nytt fläktrum såväl som inne i befintliga arenarummet.

Scaniarinken är en sportanläggning i Södertälje, med olika lokaler för skilda ändamål. Där ingår bland annat Scaniarinken, Telgerinken, Gallerian och HG Athletic Club med gym. Scaniarinken är väldigt komplext och innefattar bland annat en komplicerad grundläggning med olika typer av pålning som ska utföras i direkt anslutning till befintliga byggnader och gammal grundläggning. De nya installationerna på Scaniarinken ska kunna förse den gamla arenan med cirka 32 000 liter luft per sekund.

– Vi är just nu i slutfasen av ett annat projekt åt Telge, en ombyggnation av lokaler i fem våningsplan på Nygatan i Södertälje centrum, så det känns extra roligt att fortsätta samarbetet och att vi fått förnyat förtroende i och med Scaniarinken, säger Jonas Carlsson, ansvarig arbetschef på Metrolit Byggnads AB.

 

Det nya projektet startar under hösten 2017 och beräknas vara färdigställt om ett år.

 

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.