Metrolit bygger om försvarshögskolans lokaler!

Metrolit bygger om försvarshögskolans lokaler!

I höst påbörjades ombyggnationen av försvarshögskolans lokaler åt Akademiska hus. Projektet påbörjades i oktober och beräknas vara färdigställt i augusti 2018.

Metrolit har fått i uppdrag av Akademiska hus att utföra en lokalanpassning av Försvarshögskolans lokaler.

Försvarshögskolan har funnits i sin nuvarande form sedan 1997. Försvarshögskolans rötter går dock att spåra ända till Artilleriläroverket Marieberg i Stockholm som fanns redan på 1800-talet. Försvarshögskolans uppgift är att bidra till nationell och internationell säkerhet genom forskning och utbildning. Forskningen bedrivs inom delvis unika kunskapsområden och sprids därefter vidare till övriga samhället och även utanför Sveriges gränser.

Projektet Metrolit utför omfattar en kontorsanpassning på cirka 1700 kvadratmeter med ny planlösning och delvis nya installationer. I projektet ingår även att höja upp befintligt trapphus med ett våningsplan för ny utrymningsväg.
Byggnaden är ett skyddsobjekt vilket ställer extra höga krav gällande god personalplanering och ett nära samarbete med säkerhetspersonal.

Färdigställandet är beräknat till augusti 2018.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.