Metrolit genomför förändring i ledningen

Metrolit genomför förändring i ledningen

Metrolit Byggnads AB har under det senaste året arbetat med att skapa en organisation som ska ge ytterligare förutsättningar för expansion. John Söderberg har sedan januari 2016 varit VD på konsultbasis i Metrolit Byggnads AB. Han har förtjänstfullt stärkt organisationen och bidragit till att rekrytera flera viktiga nyckelpersoner.

När Metrolit nu fortsätter att växa i kärnverksamheten och även gör en satsning på nyproduktion bostäder, bedömer styrelsen att det krävs en annan typ av ledarskap.

–  Vi kommer därför att avsluta vårt samarbete med John Söderberg, säger Per Thuresson, tillförordnad VD i Metrolit.

–  Vi tackar honom för ett väl utfört arbete och vill nu bygga vidare på Metrolits över trettioåriga framgång, fortsätter Per Thuresson.

Metrolits styrelseordförande Pär Thuresson tillträder som tillförordnad VD. Dan Rubinstein har anställts som Administrativ chef. Peter Hertzman tillträder som Ordförande i styrelsen. Dessa förändringar träder i kraft omgående.

Orderstocken i företaget är god, resultatet är bra och det finns många positiva faktorer både inom bolaget och på marknaden. Organisationen är starkare än någonsin med många skickliga och erfarna medarbetare.

Processen med att rekrytera ny VD kommer omedelbart att påbörjas.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.