Nytt år, nytt projekt!

Vi ska hjälpa Sisab med sin målsättning att erbjuda sunda, trevliga och funktionella förskolemiljöer, när vi börjar det nya året med en ombyggnation av Junibackens förskola i Hässelby.

Vi har fått uppdraget av Sisab att Utföra en ombyggnad av Junibacken förskola i Hässelby. Projektet omfattar ombyggnad av befintligt kök från mottagnings- till tillagningskök, inkluderat byggnation av utvändig varumottagning med ramp till lastplats, installation av fettavskiljare och anpassning av rumsbildningar, rivning av allt golv i förskolan och nytt ventilerat golv samt nya ytskikt.

Sisab är ett kommunalt bolag som äger och förvaltar merparten av Stockholms förskolor, grundskolor och gymnasieskolor. Bolaget har cirka 600 förskolor, grundskolor och gymnasier i Stockholm, från Kista i norr till Farsta i söder

Förskolan Junibacken ingår i Trollboda-Smedshagens förskoleenhet, som består av fem förskolor i norra Hässelby Villastad. Junibacken har fyra avdelningar med totalt 72 förskolebarn och ligger nära natur och grönområden och har en varierande naturtomt.

Nu ska Metrolit hjälpa Sisab med ombyggnationen av förskolan, et projekt som påbörjas nu i januari och beräknas vara färdigställt under juli månad.

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.