Nytt projekt – Danderyds sjukhus

Metrolit har fått förtroendet att utföra en ombyggnation på Danderyds sjukhus åt Locum.
Det är en lokal på 500 kvadratmeter som ska byggas om till ett omklädningsrum i BY 38.

Projektet  startar andra veckan i januari 2018 och omklädningsrummet beräknas vara färdigställt i april samma år.

Danderyds sjukhus är ett av de största akutsjukhusen i Sverige. De bedriver universitetssjukvård med utbildning och forskning kring våra vanligaste folksjukdomar. Sjukhuset är, tillsammans med hälftenägda BB Stockholm, norra Europas största förlossningssjukhus. Nära 10 procent av alla barn i Sverige föds här.

Danderyds sjukhus har cirka 3 800 medarbetare och 520 vårdplatser. 2016 hade sjukhuset cirka 420 000 besök i öppenvården och 46 000 i slutenvården samt 95 999 akutsökande patienter, varav var tredje lades in.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.