Projektet Kv Rosgården avslutat!

Projektet Kv Rosgården är klart.
Uppdraget åt Haninge bostäder är utfört, bodarna är borttagna och vår projektgrupp har färdigställt projektet i Tungelsta.

Projektet påbörjades under 2016 och innefattade en fasadrenovering på 120 lägenheter inklusive plåtarbete, tak, balkonger och byggnation av staket.
Det blev 1500 meter staket och panel på 20-tal bostadshus och komplementsbyggnader gav ca 10 000 kvadratmeter träpanel.

  

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.