Category
Bostad
About This Project

Det började med ett problem och slutade med 10 nya lägenheter. I tätt samarbete med bostadsrättsföreningen Töjnan i Sollentuna genomförde Metrolit såväl förstudie som ombyggnation. Brf Töjnan hade under längre tid dragits med ett antal affärslokaler som gav mycket osäkra intäkter till föreningen. Dels var det svårt att få långsiktiga hyresgäster och dels var betalningsmoralen hos de befintliga hyresgästerna varierande. Lokalerna utnyttjades dessutom i vissa fall till annat än vad hyreskontrakten angav.

Föreningen behövde hitta en långsiktig lösning på problemet och kontaktade därför Metrolit.

Metrolit genomförde då en förstudie där olika möjligheter och förslag utreddes. Lokalerna mättes upp, de tekniska systemen inventerades och de detaljplanemässiga förutsättningarna gicks igenom. Föreningens styrelse beslutade därefter att gå vidare med ett av förslagen – att konvertera lokalerna till 10 nya lägenheter. Förslaget innebar att lokalerna revs ned till stomrent utförande. Befintliga metallglaspartier revs och nya murade fasader uppfördes. Invändigt bildades 10 nya lägenheter med helt nya tekniska installationer. Utvändigt försågs varje lägenhet med en avgränsad uteplats.

Projektet fortsatte vidare in i nästa fas. Det var nu dags för produktion. Produktionsfasen genomfördes som en totalentreprenad i samverkan och påbörjades med detaljprojektering. Produktionsarbetet förflöt på ett mycket smidigt sätt eftersom stort fokus lagts på produktionsberedning och produktionsplanering i ett tidigare skede. Lägenheterna kunde lämnas över till en mycket nöjd beställare två månader före utlovat färdigställandedatum lagom till jul.

Så här säger Åke Grafström, föreningens ordförande, om att jobba tillsammans med Metrolit och det resultat samarbetet ledde till.
– Metrolit har gjort ett fantastiskt bra jobb, inte minst med tanke på tidsplanen. Tidsplanen var att de nya lägenheterna skulle vara färdiga under januari månad. Nu blev dom klara så att de första flyttade in i bostadsrätterna redan till julen.
– En kommentar från en av de nya medlemmarna var hur tyst det är i lägenheten. Inget hörs från gatan trots att lägenheterna ligger i gatuplanet med en högt trafikerad gata utanför fönstren. Det om något är väl ett tecken på hur väl Metrolit lett arbetet med att omforma Brf Töjnans affärslokaler till bostadsrätter.