Category
Skolor
About This Project

Metrolit fick av fastighetsägaren och beställaren SISAB uppdraget att på generalentreprenad genomföra invändig och utvändig ytrenovering. Entreprenaden utfördes i två huvuddelar och skolan var evakuerad till andra lokaler i Hässelby under ett läsår. Etapp två färdigställdes när skolverksamheten hade flyttat tillbaks i övriga byggnader.

Platsen har en gång i tiden kallats Stora Mossens gård. Det var ett mindre område i ett öppet landskap som låg i de nordöstra delarna av Brommas trädgårdsstäder. I maj 1934 beslutades att det Högre Allmänna Läroverket i Bromma som skolan då hette och dess tomt skulle omfatta Stora Mossens gård och ett koloniområde som låg söder om gården. Skolan började byggas 1935. Arkitekten var Paul Hedqvist och byggmästaren var Edvin Rundlöf. Den 18 maj 1937 invigdes Högre Allmänna Läroverket av konung Gustav V under mycket högtidliga former. Över 1 300 personer deltog i invigningen, som förrättades av kungen och av ecklesiastikministern. Kungen lyckönskade Bromma till det nya läroverket och uttryckte en förhoppning om att inom dess murar alltid ”måtte danas en ungdom värdig att representera Sverige”. Bromma läroverk bestod av realskola och gymnasieskola och var Sveriges största med drygt 1200 elever. Skolan bytte 1966 namn till Bromma gymnasium.

Om- och tillbyggnaden av skolan omfattade nyinstallation av ventilation, utbyte av el- och VS-installationer, ombyggnad av storkök, om- och tillbyggnad av matsal samt verksamhetsanpassning av skollokalerna på totalt ca 10 600 kvadratmeter. Uppvärmningen sköts numera med fjärrvärme istället för oljepannor. Skolan har fått ny modern IT-utrustning i alla salar samt nya möbler.

En omfattande verksamhetsanpassning har dessutom genomförts. Till exempel har biblioteket och bildundervisningen flyttats nära musiksalarna så att olika gränsöverskridande projekt kan bedrivas. Tillgänglighetsaspekten finns med i alla delar av ombyggnationen.

Skolan är klassad som kulturhistoriskt byggnadsminne och är ”Blåmärkt” enligt Stadsmuséets klassificering. En blåmärkning innebär att fastighetens kulturhistoriska värde motsvarar fordringarna för byggnadsminnen i kulturminneslagen. Blåmärkningen innebär ett starkt ställningstagande mot rivningar och förvanskningar, men den ger inte husen något absolut skydd och har ingen rättslig verkan. Bromma gymnasium är även en så kallad världsarvsskola och samarbetar med dess närmaste världsarv, som är Drottningholms slott. En världsarvsskola finns med i projektet Unescos ”World Heritage Education”. Projektet syftar till att engagera och involvera ungdomar i bevarandet av världsarven. Det riktar sig främst till grundskolans högre åldrar och gymnasiet.

Den anrika funkisskolan invigdes efter den omfattande renoveringen.