Category
Lokaler
About This Project

Metrolit har av Aberdeen Pan-Nordiska fastighetsfond fått uppdraget att anpassa Cementas kontorslokaler i Marievik. Företaget utökar därmed kontorsytan på huvudkontoret från 600 till 1400 kvadratmeter.

Dagens moderna samhälle bygger på att vi har trygga och säkra byggnader, bostäder som vi trivs i och arbetsplatser med god arbetsmiljö. Samhället erbjuder oss också skolor, sjukvård och omsorg. Väl fungerande vägar, järnvägar, vatten- och avloppssystem och kraftförsörjning tar vi för givet idag. Men utan betong, med sin hållbarhet och sitt stora användningsområde, hade samhället sett annorlunda ut. Huvudbeståndsdelen i betong är cement. Cementa AB är Sveriges enda cementtillverkare och ett av landets största byggmaterialföretag.

Cementa AB bildades 1871 och har som verksamhet att tillverka och marknadsföra cement i Sverige. Företaget omsätter omkring 2 miljarder och har 425 anställda. De har fabriker i Degerhamn, Skövde och Slite – platser där det finns god tillgång på det för cementtillverkning viktiga råmaterialet kalksten. Cementa ingår i den internationella byggmaterialkoncernen Heidelberg Cement som omsätter cirka 73 miljarder kronor och har 43 000 anställda i 50 länder.

Ombyggnationen av Cementas kontorslokaler i Marievik är för Metrolit ett fortsatt förtroende från Aberdeen. Vi har funnits i området sedan 2006 och har sedan dess utfört ett 70-tal entreprenader i varierande storlek. Området Marievik är under ständig utveckling. För en tid sedan påbörjades arbetet med att se över detaljplanen, ett led i att Stockholms Stad visat ett starkt intresse för att binda samman Marieviksområdet med innerstan. Ambitionen är att utforma en ny detaljplan som möjliggör både kontorsfastigheter och bostäder.

Kontorsanpassningen av Cementas lokaler utfördes i nära samarbete med såväl beställare som hyresgäst. En förutsättning för ett lyckat projekt är att vi förstår varje unik hyresgästs verksamhet och behov. Det är också viktigt att vi planerar våra arbeten så att vi inte stör omkringliggande hyresgäster och upparbetar ett enkelt och tydligt sätt att kommunicera på.