Category
Specialprojekt
About This Project

DEKRA Industrial AB har flyttat in på 2 240 kvm i fastigheten Aprikosen 3 i Solna strand. Metrolit fick uppdraget av Humlegården Fastigheter att genomföra ombyggnationen.

Hyresgästen arbetar med säkerhet och kvalitet i den dagliga relationen mellan människa, teknik, miljö och mobilitet. Ett spännande och utmanande projekt.

DEKRA Industrial AB verkar för ökad säkerhet inom en rad branscher via oberoende besiktning, provning och certifiering. Kortare utvecklingstider, pressade marginaler, nya konstruktioner och material gör förebyggande säkerhetsarbete viktigare än någonsin. DEKRA har kunskap om allt från enskilda objekt till hur ett tekniskt system fungerar som helhet och i samverkan med människor. Företaget finns på 30 orter i Sverige och är Europas ledande företag inom teknisk kontroll med 29 000 medarbetare i 50 länder. Inom lokalerna i Solna ryms även DEKRA Automotive som är en ledande aktör inom kontrollbesiktning av fordon.

Lokalerna omfattas av såväl kontors- och konferenslokaler som specialanpassade verkstadsytor för teknisk kontroll samt en bassäng för utveckling av robotar i undervattensmiljö. Beställare är Humlegården och Metrolit utförde på generalentreprenad arbetena som går genom fyra plan. Kontorsytorna kommer att inrymma ca 100 arbetsplatser, konferens-, mötes- och tysta rum i olika storlekar samt utbildningssal för externa personer. Pentry och lunchrum byggs på plan 4 och lokalerna sammanbindas med en interntrappa mellan plan 3 och 4.

–  Vi sökte en lokal där vi hade väldigt speciella krav, dels på de tekniska ytorna och dels på kontorsytorna, där maximal flexibilitet är viktigt för oss. Lättillgänglighet och tillgång till serviceinrättningar i kontorets närhet var också viktigt, säger Jörgen Backersgård, vd på DEKRA Industrial AB.

Metrolit har sitt eget kontor på adressen och god kännedom om fastigheten. ”Vi har ett långt samarbete med Humlegården och är glada att få genomföra den här komplexa entreprenaden i samarbete med dem och DEKRA. De högt ställda kvalitetskraven och en kort genomförandetid ställer stora krav på oss som entreprenörer”, säger Michael Johansson, arbetschef på Metrolit.

Även fastighetsägaren är glad för den nya hyresgästen.
– Vi är väldigt nöjda med att vi har kunnat tillgodose de speciella lokalbehov som DEKRA har. Tillsammans har vi sett möjligheterna och hittat bra lösningar både för kontorslokalerna och de tekniska ytorna, säger David Johansson, fastighetschef på Humlegården Fastigheter.

DEKRA:s ackrediterade provningslaboratorium i Stockholm har etablerat ett röntgenrum med blyväggar som är dimensionerat för att prova tjockväggiga svetsar och komponenter.

Rummet är dimensionerat så att ingen strålning över Strålsäkerhetsmyndighetens gränser överskrids. Rummet ligger i anslutning till verkstad och transportgång vilket möjliggör en effektiv provning av svetsar och komponenter i DEKRA lokaler. DEKRA i Stockholm har därmed en av Sveriges mest avancerade testmiljöer för svets- och materialprovning med röntgen och gammastrålning.