Category
Specialprojekt
About This Project

På 1400-talet uppförde Nils Jönsson Oxenstierna ett stenhus på ön gamla Djursholm. Genom ett giftemål kom Djursholm i början av 1500-talet i ätten Banérs ägo. Nils Eskilsson Banér lät troligen uppföra ett stenhus på slottets nuvarande plats.

Slottet förvärvades av Djurholms AB 1889, i samband med detta genomfördes en omfattande restaurering, slottet inrymde villakontor, skola, telefonstationen och bostäder.

På 1960-talet företogs den senaste restaureringen under ledning av arkitekt Klas Fåhraeus. De romantiska detaljerna togs bort och byggnaden återfick i stort sitt utseende från den banérska epoken.

Fortfarande gör den Banérska ättens vingslag sig påminda då slottet adress är Banérvägen. Metrolit har under hösten uppfört en ny byggnad för reservkraft och avfallshantering för kommunkontoret. I anslutning till den nya byggnaden ligger vackra Djursholms Slott där kommunledningen med övrig administrativ personal har sitt säte.

Den nya byggnaden har en väl avvägd arkitektur som harmoniserar med Djursholm Slott. Med sin putsade fasad och de rena formerna på övriga delar av byggnaden har arkitekterna varit skickliga med att kombinera det gamla med det nya.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har projekterat och levererat reservkraftverket. Metrolit i sin tur har ansvarat för samordningen av installationen.

Samarbeten med Danderyds kommun har fallit väl under hela processen, med korta beslutsvägar och väl utvecklade interna processer har projektet blivit klart i tid med rätt kvalité och till rätt kostnad.