Category
Skolor
About This Project

Metrolit har lång erfarenhet av om- och tillbyggnation av vårdbyggnader och skolor. Arbetet är långsiktigt för att erbjuda en god skolmiljö i trivsamma och ändamålsenliga lokaler och bedrivs med hänsyn till såväl dagens som framtidens krav på bra skolmiljöer. Fribergaskolan är ett exempel på projekt som Metrolit utfört åt SISAB och Danderyds kommun.

Fribergaskolan ligger i hjärtat av Danderyds kommun, nära Mörby centrums tunnelbanestation. På skolområdet finns även en fritidsgård som är nära knuten till skolan.

I samverkan med Danderyds kommun har Metrolit utfört en totalrenovering av Fribergaskolan där cirka 450 elever studerar. I projektet ingick även renovering av gymnastiksal, fritidsgård samt en tillbyggnad av en ny våning för fläktrum på cirka 850 kvadratmeter.