Category
Vårdbyggnader
About This Project

Sjukhusfysik och Röntgen på Karolinska Huddinge fick nya lokaler och Metrolit utförde på uppdrag av Locum den stora ombyggnationen. Arbetet startade med att inreda motsvarande 2 200 kvadratmeter på sjunde våningen i entréhuset (C2) i södra hallen, mot sjukhusparken. Det var en total ombyggnad av lokaler som har stått tomma. Verksamhetens art kräver mycket speciella strålskyddslösningar, såsom blybeklädda skivväggar och undertak. Som kuriosa kan nämnas att Metrolit köpte ca 40 ton bly till projektet och att vissa väggar innehåller ett upp till 20 mm tjockt blyskikt.
– Utvecklingen inom sjukhusfysik, med allt mer avancerad teknisk apparatur i behandlingssyfte ökar kraven på strålskydd. Karolinska har tillsammans med Locum gjort en behovsanalys och en förstudie efter nyutfärdade myndighetskrav, innan man bestämde sig för den aktuella lokalen, säger områdeschef Anna Orre, Locum.

Locum AB är en av Sveriges större fastighetsförvaltare med ett fastighetsbestånd på ca 2,1 miljoner kvadratmeter lokaler i Stockholms län. Sjukvården i länet dominerar bland hyresgästerna. Locum AB ägs av Stockholms läns landsting. Deras vision är självklara värden för vården och det är för patienterna och dem som arbetar på sjukhusen som Locum för landstingets räkning förvaltar och utvecklar vårdfastigheterna. Locum ska prioritera arbetet med att bygga resurssnålt och hållbarhetsanpassat, minska mediaanvändningen och minimera miljöstörningar samt sträva efter hög återanvändningsgrad såväl vid nybyggnation som vid ombyggnad eller renovering.

Huddinge Universitetsjukhus ritades av arkitekterna K.Å. Hellman och S. Lindblom på HLLS Arkitektkontor och invigdes 1972. Byggnaden är präglad av 1960-talets rationella tänkande med enhetliga vårdblock av långa raka huskroppar. Redan i ett tidigt skede i byggprojektet satsades det på konstnärlig utsmyckning. Enbart i den enorma entréhallen, som är ungefär av Kungsträdgårdens storlek, placerades konst för en miljon kronor. Huddinge Universitetssjukhus slogs 2004 ihop med Karolinska Sjukhuset och bildade Karolinska Universitetssjukhuset.

Lokalen, som inledningsvis var helt urblåst och gapade tom mellan betongväggarna, skulle fyllas med nukleär medicin (sjukhusfysik) och administration; delar av röntgenklinikens administrativa verksamhet plus en stor föreläsningslokal, gemensam för hela sjukhuset. De nya lokalerna innebar en efterlängtad samlokalisering med delar av röntgenkliniken, efter att man suttit på skilda håll i byggnaden i drygt 30 år.
– För patienterna kommer det att innebära ökad integritet, med bättre möjlighet att separera väntande patienter. Patientgrupperna kan delas och personalen kan samtala med patienterna utan risk för överhörning, säger Anna Orre.