Category
Vårdbyggnader
About This Project

Locum har utarbetat ett konceptprogram för att modernisera och fräscha upp entréerna på 16 st sjukhus i Stockholm. Jakobsbergs sjukhus var först ut av dessa, och Metrolit fick förtroendet att genomföra detta pilotprojekt.

Om man som besökare eller verksam inom Jakobsbergs sjukhus trädde in i entréhallen på sjukhuset möttes man tidigare av en lite murrig och sliten entré där det gamla klinkergolvet delvis var sprucket, inredningen hade sett sina bästa dagar, och där man kunde önska mer av såväl belysning, tillgänglighetsanpassning och överblickbarhet. Numera möts man av ljusa, fräscha lokaler där man direkt vid ankomst hittar en bemannad receptionsdisk, ett café, nya granitgolv och mattor tillsammans med ytor för avslappnande läsning och till och med ytor för studier. Av den gamla inredningen syns inte ett spår, utan var än man vänder sig möts man av fräscha möbler varav den sittvänliga specialtillverkade soffgruppen som är placerad i ljusgården utgör kärnan.

Metrolit påbörjade ombyggnaden av entrén, där Locums konceptprogram för ombyggnad av entréer låg till grund för de framtagna bygghandlingarna. Projektet inleddes med utrivning av de gamla golven och undertaken tillsammans med delar av de befintliga installationerna. I samband med detta identifierades en del asbest som då även sanerades bort. Efter rivningen tog återuppbyggnaden vid, där nya wc-rum, konferensrum och entréytor byggdes upp. Gamla partier byttes mot nya rostfria, el- och rörinstallationer byttes och kompletterades, och samtliga ytskikt byttes ut. Pricken över i:et var när den nya inredningen i form av caféutrustning, stolar, bord, soffor, gardiner och en ny receptionsdisk installerades under hösten.

Projektet har präglats av en nära dialog med såväl Locum som sjukhusets olika verksamheter, och Metrolit har lagt ett stort engagemang på att utföra arbetet med största möjliga hänsyn till personal och patienter. Till exempel har mycket arbete lagts på att planera och utföra arbetet i deletapper för att inte stänga av större ytor än nödvändigt, informationsbrev har regelbundet distribuerats till sjukhuspersonal, och Metrolit har tillsammans med Locum hållit ett antal informationsmöten med verksamheterna. Under en period anlitades ett antal entrévärdar för att säkerställa att patienter och besökare togs om hand på bästa möjliga sätt.

Ombyggnaden av Jakobsbergs sjukhusentré avslutades med en lyckad invigning där all sjukhuspersonal bjöds in till mingel och enkel förtäring, och där Locums VD Nathalie Boulas-Nilsson tillsammans med fastighets- och investeringsladstingsrådet Paul Lindquist hälsade välkomna.