Category
Vårdbyggnader
About This Project

På Jakobsbergs sjukhus i Järfälla har Metrolit gjort en totalrenovering av rehabbassängen och miljön där omkring på uppdrag av Locum. Allt klinker har bytts ut mot halkdämpande och såväl bassängen som väggar runt omkring har fått nytt kakel. Bassängen är 10×2,5 meter och har lift och assistans. Armaturer har bytts ut för en ljusare miljö och ljudnivån har dämpats med hjälp av ett nytt undertak. Projektet var en generalentreprenad och pågick i tre månader.

Metrolit har också haft uppdrag på minnesmottagningen. Två nya väntrum och tre stycken nya patientrum har iordningsställts. Nära samarbete och kommunikation med personalen på plats har varit en förutsättning eftersom sjukhusets verksamhet har pågått under hela arbetet. Projektet har genomförts i etapper då verksamheter har flyttats innan nästa etapp kunde påbörjas.

I sjukhusentrén har Kronans Droghandel öppnat ett nytt apotek. Projektet var en generalentreprenad och pågick i cirka tre månader. Väggarna ut mot ljusgården och entrén byttes ut mot glaspartier och lokalerna kompletterades med ett litet pentry. Befintliga väggar förstärktes på grund av säkerhetsklassningen. Nytt golv lades in och väggarna målades i Kronans färg orange.