Category
Skolor
About This Project

Mitt i Midsommarkransens gemytliga kvarter öppnade i slutet av augusti 2013 Kastanjens förskolor. I vad som varit ett äldreboende byggde man om lokalerna för förskoleverksamhet. Tre förskolor under ett tak, alla med egen ingång. Varje förskola innefattar 4-5 grupper. Lokalerna är anpassade med hemvister och torg så att grupperna ska kunna samverka “två och två”.

1980-81 lät AB Familjebostäder bygga servicehuset Kastanjen med 140 pensionärsbostäder. Det ritades av Bengt Ågren vid arkitektfirman EGÅ i en för tiden typisk tegelarkitektur. Anläggningen består av fyra vinklade hus runt en kvadratisk gård. Den stora skalan har brutits ned i varierade volymer med tydliga detaljer och kraftfullt formspråk. 2004 övertogs Kastanjen av Micasa Fastigheter i Stockholm AB.

Micasa Fastigheter i Stockholm AB, dotterbolag till Stockholms Stadshus AB, är ett fastighetsbolag som äger och förvaltar Stockholms stads omsorgsfastigheter. En omsorgsfastighet kan vara ett vård- och omsorgsboende, ett behandlingshem eller en gruppbostad. Micasa Fastigheter äger och förvaltar också ett antal senior-, trygghets- och studentboenden. Fastighetsbeståndet omfattar 125 fastigheter samt 4 fastigheter som förvaltas åt Stockholms stads Fastighetskontor. Beståndet omfattar drygt 1 miljon kvm, bland annat 26 förskolor.

Metrolit fick uppdraget att bygga om plan två i hus två och tre av fastigheten Kastanjen 7 i Midsommarkransen för att bereda plats för Kastanjens förskolor. Det var en total ombyggnad och innebar en ny planlösning för förskolans verksamhet. Projektet innehöll åtgärder såsom rörinstallationer, nya ytskikt och toaletter. Entreprenaden omfattade också leverans och montering av storköksutrustning samt ombyggnad av måltidslokalerna. Tillagningskök för 13 avdelningar, varav 10 avdelningar i samma byggnad och 3 avdelningar på närliggande förskola, ställer höga krav på logistik och hygien.

På en förskola är gården en viktig del av verksamheten och en plats där barn och pedagoger spenderar mycket tid. Gården gjordes helt om, man anlade nya mattor av konstgräs, planterade plantskoleväxter och skapade en sandyta i formbar leksand. Man installerade även nya armaturer på gården, vilka placerades på planket som omringar gården. Säkerhet är av stor vikt vid planering och byggnation av en förskola. Ett exempel på detta är att det under klätterställningar anlades platsgjuten gummibeläggning för att skydda vid fall.

Förskolan Kastanjen uttrycker att deras arbete ska utgå från barnens rätt till att vara sitt bästa jag och att barnen ska ha lust till fortsatt lärande när de lämnar förskolan. Verksamheten ska genomsyras av arbetsglädje och nyfikenhet där man utgår från barnens erfarenheter, intressen, behov och tankar.
– På våra förskolor vill vi utveckla barnens lust till lärande, deras fantasi och skaparglädje, berättar Gunnel Hellman, områdeschef för Kastanjens förkolor.

 Metrolits arbetsledare på projektet, berättar:
– Det har varit annorlunda och lärorikt att hela tiden försöka se barnens perspektiv genom detta projekt. Vi har haft uppdraget att skapa en säker, kreativ och lustfylld miljö för främst barnen i detta fall. Det har ställt krav på nya tankebanor och öppnat ögonen för nya möjligheter och lösningar.