Category
Specialprojekt
About This Project

Att det händer mycket inom bygg och fastighet inom Solna kommun är något som vi i branschen känner till. I takt med att T-banan bytte namn till Solna Strand tog Humlegården tillfället att anpassa entréerna på Kv Aprikosen 3 till dagens krav utifrån tillgänglighet och design. En entré ska vara synlig, välkomnande, tydlig och leda besökaren rätt. Så långt rent funktionella egenskaper. Utöver dessa kan en entré även berätta något om byggnaden i övrigt, om dess historia, dess verksamheter och inte minst – om fastighetsägaren.

Metrolit har sedan ett par år tillbaka i tiden genomfört ett antal ombyggnader inom fastigheten tillsammans med Humlegården och vi har haft flera utförda projekt i byggnaden på Hemvärnsgatan. Bland annat utför vi två kontorslokal-anpassningar samt en ombyggnation av tidigare lokal till en yta för skolundervisning för elever med särskilda behov.

På senare år har entrén kommit att bli något av en starkt profileringsredskap. I kontorshus ses allt oftare en mycket omsorgsfull och påkostad gestaltning. Entréerna på Humlegårdens Kv Aprikosen har därför fått ett rejält lyft och vi har varit behjälpliga med dessa moderniseringar.

Grundtanken är att få ned samtliga leveranser till fastigheten i lastfaret på garageplanet och skapa en inbjudande miljö med entréerna i fokus för såväl hyresgästerna och besökare.

Innan ombyggnaden kom samtliga leveranser till markplan där lastkajer och varuhiss var tillgängligt. Metrolits åtagande i stort var att ta bort lastkajerna och montera ett belyst glastak efter hela fasaden mot Hemvärnsgatan samt att montera en ny stenfasad och nya entrepartier. Inne i entréerna är det numera en öppen planlösning med slipat betonggolv och belysning monterad ovan det perforerade undertaket, det skapar en varm och välkomnande atmosfär.

Projektets karaktär har ställt stora krav på oss som entreprenör då byggnaden är klassad som antikvariskt intressant. Vidare även vad det gäller logistik, ljud och damm samt tillgänglighet för hyresgästerna vid genomförandet.

Humlegården förvärvade fastigheten i januari 2008 och lokalerna är mycket flexibla i sin utformning. Öppna lösningar kan enkelt kombineras med rumslösningar. Ett helt våningsplan rymmer cirka 140 arbetsplatser. Totalt innehåller fastigheten cirka 22 000 kvm.

Här skapas en stadsdel med ett betydligt större serviceutbud än tidigare. Området har expanderat snabbt under senare år och idag räknar man med att drygt 8 000 människor arbetar här.

Fastigheten ritades av Sture Frölén, Fröléns arkitektkontor och byggdes av Byggnads AB Gunnar Lindell, fastigheten stod klar 1972. Ursprungligen uppfördes lågdelen för industrisyften men har över tiden konverterats till en modern kontorsbyggnad.