Category
Lokaler
About This Project

På Nygatan mitt i centrala Södertälje har Metrolit utfört en ombyggnation av lokaler åt Telge Fastigheter. Projektet innefattade plan 2-6 med en totalyta på 3000 kvadratmeter och innehöll drygt 30 stycken besöksrum med höga ljudkrav och extra utrymningsvägar. Inom ramen av projektet rymdes även byggnation av nytt fläktrum, reception,  byte av hiss, eldragning och byte av stammar. Projektet krävde även en detaljerad produktionsplanering då produktionen kom att ske i tre etapper och samtliga med pågående verksamhet. Projektet utfördes som en totalentreprenad.

Som representant för Telge uttryckte Ronny Ericsson sina tankar om projektet vid slutskedet:

”Metrolit har satt ihop en bra projektgrupp med aktiva och engagerade medarbetare. De driver aktuella mötesforum på ett bra sätt och upprättar erfordliga handlingar för vårt projekt samt återkopplar information och framdrift kontinuerligt. Metrolit har levererat överenskomna handlingar i tid samt inom ramen på överenskomen budget. Samarbetet för vårt aktuella projekt som vi jobbar med går alldeles lysande”