Category
Bostad
About This Project

Metrolit genomförde en större upprustning och modernisering av Kvarteret Lampan, en av Arbetarbostadsfondens fastigheter på Södermalm. Fastigheten uppfördes år 1913.

Arbetarebostadsfonden som är Sveriges äldsta bostadsstiftelse kan numera se tillbaka på drygt 160-års insatser för goda och sunda bostäder i Stockholm. Stiftelsen bildades till minne av den 9 februari 1853. Denna dag arrangerades en illuminationsfest i Stockholm. Anledningen till festligheterna var att dåvarande kungen Oscar I tillfrisknat efter en längre tids sjukdom samt att prins Carl fötts några månader tidigare. Många tyckte det var slöseri med pengar med denna påkostade hyllning då flertalet arbetare levde under miserabla sociala förhållanden och bristen på goda bostäder var skriande. Tre lokala styresmän tog initiativet till en insamling för att förbättra bostadsförhållanden för arbetare och Arbetarebostadsfonden bildades.

Året därpå inköptes den första tomten på Södermalm och Arbetarebostadsfondens fastighetsinnehav har sedan dess successivt utökats. Stiftelsen äger och förvaltar idag 15 fastigheter med 1415 hyreslägenheter i Stockholms innerstad, söderort samt västerort.

Projektet innebar utbyte av tekniska installationer, ytskiktsrenovering, stambyte, nya badrum, nya kök med mera.

Ganska snart efter produktionsstart bjöd huset på en hel del överraskningar som varken beställaren eller entreprenören kunnat förutse. Bland annat visade det sig att den renovering som genomfördes under 1950-talet inte riktigt hade tagit hänsyn till brandintegriteten mellan lägenheterna. Brandcellsgränserna fick förstärkas och delar av bjälklagen fick byggas om för att klara dagens brand- och hållfasthetskrav. Vidare var stora delar av de väggar som utgjorde badrumsväggar i så dåligt skick att de fick rivas och byggas upp på nytt. Tilltänkta placeringar av installationer gick inte att genomföra på grund av konstruktiva förutsättningar i huset.

Problemen medförde en hel del merarbete. Dessa tillkommande arbeten skulle bedrivas parallellt med övriga arbeten i lägenheterna vilket gjorde att tidsplanen fick omarbetas för att medge produktion enligt de förnyade förutsättningarna. Beställare och entreprenör fick på ett tidigt stadium tillsammans sätta sig ned för att försöka finna lösningar på svåra tekniska problem samtidigt som produktionen skulle rulla på utan avbrott. Arbete under dessa förutsättningar ställer stora krav på såväl beställaren som entreprenör.

I ett projekt som Lampan kan man dra många lärdomar. Den främsta är nog att samarbetet mellan beställare och entreprenör är A och O när man stöter på problem. Vidare kan nämnas att det krävs ett stort engagemang, en hög flexibilitet samt att man hela tiden gemensamt strävar mot samma mål.

Så här säger två i platsledningen om utmaningen:
– Från dag ett har detta projekt varit en stor utmaning för alla inblandade. Det finns inga raksträckor i ett gammalt hus som detta, utan det gäller att ständigt vara redo att lösa nya problem som dyker upp samtidigt som den ordinarie produktionen ska flyta på. Att ständigt finnas tillgänglig för att lösa problem ute på bygget kan lätt bli jobbigt.
– För att orka med ett projekt som Lampan krävs att alla hjälps åt och försöker hålla humöret uppe. Viktigt för oss i platsledningen är också att inte låta stressen man själv har inombords spridas till våra underentreprenörer. Stress är oftast ingen positiv faktor utan leder mest till att saker blir fel för att man har för bråttom. En stor eloge vill vi ge till våra underentreprenörer som trots svårigheter har hållit humöret uppe och hjälpt varandra framåt genom att ibland tvingas kompromissa med varandra.