Category
Hotell
About This Project

På Strand hotell vid Nybrokajen i Stockholm city har Metrolit byggt om tidigare kontorsutrymmen till 19 nya hotellrum samt utfört en renovering av 19 befintliga hotellrum. Projektet rymmer även en byggnation och installation av ny hiss, ny lobby samt personalutrymmen på bottenplan. I hotellmiljön skedde ombyggnationen delvis med pågående verksamhet vilket ställde höga krav på oss som entreprenör.

Byggnaden är grönklassad efter Stockholms Stadsmuseums klassificeringssystem. Grön klassning innebär att ombyggnation eller renovering ska utföras varsamt så att man tar hänsyn till byggnadens karaktärsdrag och tar till vara byggnadens tekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden.

Metrolit har sedan tidigare hjälpt till att bygga ett restaurangkök på Strand hotell om en totalyta på 450 kvadratmeter. Ombyggnad innefattade hotellets restaurangkök inklusive kringliggande ytor samt installation av frånluft som går från köket upp genom fastigheten och avslutas på tak.

Projektet genomfördes som en generalentreprenad åt Strand hotell. Arkitekt var Tengbom arkitekter.