Category
Hotell, Kulturminnesbyggnader, Specialprojekt
About This Project

Den historiska byggnaden har under 2017 genomgått en omfattande renovering av samtliga hotellrum och sociala ytor. Hotellet utökar samtidigt med 17 rum och kommer ha
totalt 169 rum när renoveringen är klar. Renoveringen görs i olika etapper för att inte störa gästerna.
Arkitektbyrån Wingårdh och Doos arkitekter står bakom den pågående totalförvandlingen av samtliga rum, lobby och sociala ytor. Redan nu står den nya lobbyn och konferensdelen
klar – nya Strand Gatherings. Målsättningen är att återigen bli nöjesadressen nummer ett i Stockholm.

På Strand hotell vid Nybrokajen i Stockholm city har Metrolit byggt om tidigare kontorsutrymmen till 19 nya hotellrum samt utfört en renovering av 19 befintliga hotellrum. Projektet rymmer även en byggnation och installation av ny hiss, ny lobby samt personalutrymmen på bottenplan. I hotellmiljön skedde ombyggnationen delvis med pågående verksamhet vilket ställde höga krav på oss som entreprenör.

Byggnaden är grönklassad efter Stockholms Stadsmuseums klassificeringssystem. Grön klassning innebär att ombyggnation eller renovering ska utföras varsamt så att man tar hänsyn till byggnadens karaktärsdrag och tar till vara byggnadens tekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden.

Metrolit har även sedan tidigare hjälpt till att bygga ett restaurangkök på Strand hotell om en totalyta på 450 kvadratmeter. Ombyggnad innefattade hotellets restaurangkök inklusive kringliggande ytor samt installation av frånluft som går från köket upp genom fastigheten och avslutas på tak. Projektet genomfördes som en generalentreprenad åt Strand hotell. Arkitekt var Tengbom arkitekter.