Category
Bostad
About This Project

På Kv Sandhammaren 1 i Kärrtorp har vi utfört renoveringsarbeten i två huskroppar om totalt 40 bostäder med pågående verksamhet i lokaler i källarplanet och kvarboende. Utmärkande för detta projekt var man valde att skapa studentbostäder i hyreshuset. Utöver att vara ett klassiskt rot-projekt sänkte vi källargolvet för att bygga sex helt nya studentbostäder och möjliggjorde på så sätt till boende för fler studenter.

Projektet utfördes av Metrolit åt Svenska Bostäder i en Utförandeentreprenad.