Category
Bostad
About This Project

Metrolit har med mycket tuff tidplan totalrenoverat fyra fastigheter med 113 lägenheter på Lidingö på uppdrag av Diligentia AB. De boende kan glädjas åt satsningen på kvalitet i materialval och möjligheten att själva påverka hur det ska se ut.

Diligentia erbjuder nära 300 000 kvadratmeter lägenheter och är därmed bland de tio största privata fastighetsägarna i landet. Som en naturlig del i ett långsiktigt ägande och ännu bättre boende har Diligentia under de senaste åren genomfört en modernisering av stora delar av sitt bostadsbestånd. Diligentia startade projektet att renovera och modernisera 576 lägenheter från 50-talet i Nacka. Därefter utökades projektet med ytterligare 113 lägenheter på Bergsätravägen och Granitvägen på Lidingö.
– Diligentias innehavsstrategi handlar till stor del om ett långsiktig ägande och ett bestånd som är helt, rent och tryggt. Utifrån den känns det lika självklart som roligt att lyfta även våra äldre fastigheter. Dessutom får vi ju nöjet att erbjuda våra hyresgäster ett ännu bättre boende, säger Sven-Åke Persson, Affärsutvecklingschef Bostäder på Diligentia.

Metrolit utförde Lidingöprojektet på totalentreprenad. De tidstypiska 50-talshusen med ljusa och trevliga lägenheter i 13 trapphus har totalrenoverats invändigt med nya installationer och ytskikt. Utvändigt har samtliga balkonger renoverats samt nya kulvertar förlagts mellan husen. Sammanlagt har 16 enrumslägenheter försetts med dusch/wc vilket tidigare saknats och krävde helt nya stammar och schakt.

Fastigheterna har även fått resterande stammar till bad och kök ersatta. En tvättstuga har renoverats och en har tillkommit i utrymme som tidigare var förråd. Vindarna har tilläggsisolerats och inrymmer nu de nya fläktrummen. Frånluften från lägenheterna har utförts med helt nya ventilationskanaler i form av så kallad ”ventilationsslang” som är dragna från bad och kök i samtliga lägenheter, genom befintligt murade skorstenskanaler upp på vind till fläktrum. Soprummen i trapphusen och uppsamlingskärl vid entréport har tagits bort och ersatts med återvinningsstationer på gården vid varje hus. Nya säkerhetsdörrar är monterade till samtliga lägenheter och ny postbox som ersatt postfack i dörren är uppsatta i varje trapphus, åtgärder som har förstärkt säkerheten i huset.
Projektet har varit speciellt i och med att många delar innefattats. Utöver ett vanligt stambyte så har lägenheterna i helhet renoverats. Balkonger, tvättstugor, källarstråk, fasad, vindsarbete och fläktrum har utöver stambytet och renoveringen färdigställts under den korta tiden.

Den tuffa tidplanen och årstiden har medfört att logistiken har varit avgörande och hamnat överst på dagordningen.

Platsledningen har med mycket gott resultat samordnat alla yrkesgrupper, egen personal och sidoentreprenörer som stundtals har uppgått till cirka 50 personer.