Category
Bostad
About This Project

Metrolit har fått förtroendet att utföra en generalentreprenad åt Svenska Bostäder.

Projektet på Trondheimsgatan i Husby är en del av Järvalyftet – ett politiskt initiativ för att öka attraktionskraften i miljonprogramsområdena kring Järvafältet. Husen är uppförda med 5-6 bostadsvåningar och uppfördes mellan åren 1973-1976. De är gulmarkerade enligt Stadsmuseets klassificering för byggnader av kulturhistoriskt värde. Metrolit moderniserar och energieffektiviserar boenden i denna totalrenovering om totalt 82 lägenheter samt gårdshus.