Category
Kulturminnesbyggnader, Vårdbyggnader
About This Project

Metrolit har rustat upp läkarvillan vid S:t Görans sjukhus i uppdrag av Locum. Uppdraget är en generalentreprenad i samverkan, vilket innebär att Locum önskar att Metrolit deltar i projekteringen.

Huset byggdes 1927 som bostadshus med mindre lägenheter och står tomt sedan ett par år. Huset byggdes om till vårdlokaler med mottagningsverksamhet för Gyn Stockholm. Husets bruksareor är 755 kvadratmeter plus källare om 183 kvadratmeter.

Huset är inte renoverat i större omfattning sedan byggnationen så många funktioner måste anpassas till dagens krav. Det gäller nyinstallation av hiss, utvändig brandtrappa, handikapptoaletter och breddning av vissa passagemått i huset. Alla ytskikt, dörrar och fönster, grundmur, fasad och tak upprustas eller byts. Huset saknar i princip ventilation och ny anläggning utförs. På el-installationssidan kan bara delar av inkommande el behållas, resten utförs som nytt.