Category
Vårdbyggnader
About This Project

Löwenströmska sjukhuset i Upplands Väsby har fått en ny reservanläggning. Byggnaden är på 250 kvadratmeter och ska förse sjukhuset med kraft vid eventuella strömavbrott och möjliggöra en hög patientsäkerhet i vården även under allvarliga händelser. Stationen är byggd på en gjuten markplatta med platsgjutna väggar. Fasaden är klädd med tegel för att smälta in i miljön och befintliga byggnader i området.

Invändigt är väggar och tak klädda med bullerdämpande ljudabsorbenter och utvändigt ligger ett sedumtak. Då det finns en vattentäkt i närheten har en speciell tank lagts under mark för att samla upp eventuell dieselspill. Projektet utfördes som en generalentreprenad och byggtiden var cirka 6 månader.

På sjukhusområdet har vi även fortsatt arbetet och bland annat bytt ut hela ytterbelysningen där alla kablar har grävts upp och bytts ut. Nya lyktstolpar längs gång- och bilvägar har installerats. Projektet omfattar idag cirka 35 000 kvadratmeter.