Category
Skolor
About This Project

Metrolit har bytt ut och byggt nytt ventilationssystem på Skärholmens Gymnasium. Skolan byggdes 1974 och ligger nära Skärholmens Centrum i södra delen av Stockholm. Här bedrivs ett flertal gymnasieutbildningar, bland andra Riksgymnasiet för rörelsehindrade. I lokalerna finns även Stockholms transport- och fordonstekniska gymnasium.

Uppdragsgivaren SISAB som äger och förvaltar merparten av stadens för-, grund- och gymnasieskolor bildades 1991 och ägs av Stockholms stad. Varje år investerar SISAB cirka 800-1 000 miljoner kronor i om-, till- och nybyggnader av skolorna i Stockholms stad. Arbetet är långsiktigt för att erbjuda en god skolmiljö i trivsamma och ändamålsenliga lokaler och bedrivs med hänsyn till såväl dagens som framtidens krav på bra skolmiljöer.

Entreprenaden på Skärholmens Gymnasium är en generalentreprenad som omfattar ombyggnation av tre fläktrum i Hus B på cirka 11 000 kvadratmeter samt byggnation av nytt fläktrum i Hus C som omfattar cirka 2 500 kvadratmeter. Arbetet har genomförts med verksamhet i lokalerna, vilket har krävt noggrann planering och samordning. Att upprätthålla god framkomlighet och säkerhet under byggnationen har varit mycket viktigt. Schakt- och markarbeten har utförts på innergårdar med mycket liten plats för materialförvaring. Med verksamhet kvar i lokalerna är det hög prioritet att planera arbetet för att minimera störning. Förutom vår egen duktiga personal har vi arbetat med bra underentreprenörer och vi har haft tid att utföra arbetet på ett bra sätt. Vi har fått ett stort förtroende och har haft en mycket god dialog med både beställaren och rektorn Rachida McHaiter.

Rachida McHaiter instämmer.
– Jag är supernöjd med arbetet som Metrolit har utfört. Vi har levt på en byggarbetsplats men tillsammans har vi alltid hittat lösningar så att verksamheten har fungerat bra. De har alltid gjort sitt allra yttersta för att tillgodose våra önskemål under byggnationstiden. Metrolit är väl värda en Oscarnominering för detta, eller fem getingar av fem möjliga!

Ombyggnad i Hus B har inneburit rivning av befintlig ventilationsutrustning samt iordningställande arbeten inom fläktrum, innan arbetet med byggnation av nya fläktaggregat har påbörjats. I Hus C har ombyggnad av ventilationssystem gjorts med installation av nytt fläktaggregat i nybyggt fläktrum samt kompletteringar av värmesystem.