Category
Vårdbyggnader
About This Project

Metrolit har byggt en ny medicinsk specialistmottagning för barn och ungdomar upp till 18 år (BUMM) på Sollentuna sjukhus. Hit kommer föräldrar med barn som behöver träffa en barnspecialist.

Arbetet innefattade total ombyggnad av lokalerna. Hela ytan flytspacklades innan arbetet med nya väggar påbörjades. Ett skyddsrum i våningen under gjorde det nödvändigt att spåra för nya rördragningar i valv och för att minimera störningar inför ett framtida stambyte förbereddes också nya stammar genom lokalen.