Category
Vårdbyggnader
About This Project

På generalentreprenad har Metrolit byggt om entrén till St:Eriks ögonsjukhus. Byggnationen gjordes med full verksamhet på sjukhuset, vilket krävde försiktighet, planering och stort säkerhetsarbete då det var mycket folk i och runt lokalerna. Entrén gjordes mer välkomnande genom att öppna upp utrymmen, minska ljudnivåerna och förbättra ljuset. Undertaket byggdes med tjockare ljudabsorberande skivor. Ljudabsorbenter sattes även på vissa väggar. Belysningen fälldes in i undertaket och kassamiljön gjordes helt öppen vilket öppnade upp hela lokalen.

Stambyte
Vi genomförde byten av de vertikala rören på två stammar som ett prov för att kunna utvärdera vilket som är det bästa sättet för att genomföra ett stambyte på St:Eriks sjukhus utan att störa verksamheterna på de olika våningarna och patienterna. Locum som är beställare var nöjda med utförandet och hyresgästerna lika så.

Vårdcentralen
Karolinska universitetslaboratoriet beställde en hyresgästsanpassning av lokalerna på S:t Eriks vårdcentral. Den befintliga avdelningen byggdes om och inrymmer nu ytterligare ett rum. Ventilationen anpassades efter den nya planlösningen. Locum beställde spackling av golven och omläggning av mattor samt målning av vissa rum.

Vid S:t Eriks ögonsjukhus bedrivs idag den största delen av ögonsjukvården i länet, såväl den mest avancerade som den enklare ögonsjukvården. Här sker också regionens forskning och utbildning inom ögonområdet. Sjukhuset har en lång historia och resan från fattighus och försörjningsinrättning till dagens moderna ögonsjukhus tog lite drygt 150 år.