Category
Vårdbyggnader
About This Project

Patolog- och obduktionsverksamheten fick nya lokaler när akutmottagningen på Capio S:t Göran behövde expandera. Locum gav Metrolit uppdraget att bygga till och anpassa lokalerna för de nya hyresgästerna.

Capio S:t Göran ligger på Kungsholmen i Stockholm och är ett av landets största sjukhus räknat till antalet akutpatienter. Sjukhuset drivs sedan 1994 som aktiebolag och ingår sedan år 2000 i en av Europas ledande privata vårdkoncerner, Capio AB. Metrolit startade en om- och tillbyggnation av patolog- och obduktionsverksamheten på sjukhuset. Den nya ytan är på cirka 1 300 kvadratmeter och verksamheten drivs av Unilabs Laboratoriemedicin Sverige. Flytten av verksamheten är ett led i förberedelserna för att utöka akutmottagningen i de tidigare lokalerna.

Ombyggnaden har bland annat påverkat fasader och takkonstruktioner. Entreprenaden var mycket komplicerad med anledning av hyresgästens verksamhet och behov av tekniska installationer. En del av arbetet var också att ta stor hänsyn till kringliggande verksamheter inom S:t Görans sjukhusområde. Fastigheten som är byggd på 50-talet är rivet stomrent och byggnaden har fått nya ytterväggar och yttertak samt helt nya installationer. Lokalerna inrymmer nu tre fläktrum, laboratorium, obduktionsrum, kylrum samt två avskedsrum. Personallokaler och kontor finns också inkluderade i byggnaden.

Byggtiden har varit cirka elva månader innan verksamheten tillslut kunde flytta in i de nya lokalerna.
– Vid ombyggnader av äldre hus som byggts om ett flertal gånger genom åren är det svårt att förutse hur befintliga konstruktioner och lösningar ser ut. I detta projekt har byggnaden bjudit på en hel del överraskningar. Metrolit har bidragit med stor kunskap, stort engagemang och god kreativitet för att lösa svårigheter som uppstått. Platsorganisationen har snabbt tillrått bra lösningar och alternativa utföranden för att komma framåt i produktionen, något som jag som projektledare värderar högt! säger Daniel Lindkvist, projektledare Locum.

Patologi är läran om sjukdomar och hur de diagnostiseras, genom analys av molekyler, celler, vävnader och organ. Patologen ställer diagnos på vävnads- och cellprover och svaren härifrån vägleder i val av vilken behandling patienter ska få.