Category
Bostad
About This Project

Fastigheten ägs av Svenska Bostäder och arbetet pågick med  kvarboende hyresgäster under byggnationstiden.

Kvarteret Plankan är ett gatukvarter och en sammanhängande byggnad på Södermalm i Stockholm. Kvarteret begränsas av gatorna Lundagatan, Kristinehovsgatan, Hornsgatan och Varvsgatan. Plankan var fram till 1960-talet ett tämligen skräpigt industriområde med små verkstäder i skjul. Den nuvarande sammanhängande byggnaden, som uppfyller hela kvarteret, uppfördes 1964-68 för det kommunala bostadsbolaget Hyreshus i Stockholm AB. Arkitekt var Lars Bryde.

Svenska Bostäders miljöpolicy innebär bland annat strävan efter minskade utsläpp av växthusgaser, minimerad användning av miljöstörande ämnen, förbättrad avfallshantering, ta hand om inbyggda föroreningar i hus, sund inomhusmiljö och uppmuntran till miljöengagemang bland de boende.

Projektet har ställt mycket höga krav på logistik. Kvarboende hyresgäster i fastigheten medför alltid påfrestningar för både hyresgäster och entreprenörer. Planering, kommunikation och hänsyn är mycket viktigt för ett väl fungerande samarbete och genomförande. Social kompetens och förståelse hos all personal i projektet är viktiga framgångsfaktorer.

Ledningen har en gedigen uppgift att hålla motivation och engagemang på en hög nivå under hela projektet. Metrolit platschef för projektet berättar om ett stort engagemang av samtliga på plats.

– Vi har haft ett bra lagarbete, där alla på plats dragit åt samma håll. Inom samtliga yrkesgrupper har man överskridit gränserna och arbetet mot ett och samma mål. Det är inte alltid så enkelt i ett projekt där man har en extremt tight tidplan. Men på plats har vi verkligen hjälpts åt och tagit hand om varandra. Projektets slutresultat är mycket beroende på vår engagerade personal, utan dem hade det varit svårt att hålla tidplan och kvalitet. Under en etapp färdigställde vi 109 lägenheter, innehållande badrum, wc och kök, på 21 veckor. Det kräver ett engagemang och disciplin utöver det vanliga.

Under den tuffaste delen av projektet var det 40-45 personer i arbete samtidigt. Det ställer stora krav på logistik, vad gäller alltifrån materialleveranser till minutiös planering av varje installatör på plats. Med konkreta deadlines och väl fungerande personal möjliggörs för oss att följa tidplanen på dagen, nästan på timmen, i varje etapp. Vi har alltid fått ihop tiden, tillsammans med kvaliteten. Efter hårt och tidspressat arbete har en bra besiktning varit kvittot på att vi arbetat på rätt sätt.

Att kunden varit lyhörd har varit värdefullt. Mycket har handlat om att upparbeta förtroende mellan parterna. En klar fördel i projektet har varit Svenska Bostäders projektledare, som varit byggkunnig och därmed kunnat förstå processerna inom produktion.