Category
Lokaler, Specialprojekt
About This Project

Redan 1924 öppnade Estrid Ericson sin butik Svenskt Tenn på Smålandsgatan i Stockholm. Några år senare, 1927, flyttade butiken till den nuvarande adressen på Strandvägen 5. Metrolit fick uppdraget att hyresgästanpassa 1800 kvm i höglagret på Telefonplan söder om Stockholm, dit Svenskt Tenn gjorde en historisk flytt av kontor och lager. I och med flytten frigjordes plats för en större butik på Strandvägen. Metrolit har då genomfört en omfattande ombyggnation av den anrika butiken.

Metrolit projekterade och genomförde i samverkan med fastighetsägaren och hyresgästen, under 9 månader, en omfattande ombyggnad av butiken på Strandvägen 5. Det gamla fläktrummet flyttades ner i källaren och gav plats åt trappan upp till textilavdelningen. På övre plan finns även den nya tesalongen där besökarna kan dricka te enligt klassiskt engelskt manér. Salongen är tidstypiskt inredd med möbler av Josef Frank och fönsterbänkar av sten. Där finns även Estrid Ericsons kontor bevarat precis som hon lämnade det. Detta var hennes kreativa rum där hon tillsammans med Josef Frank skapade många av Svenskt Tenns klassiska produkter. Det har installerats ett glasatrium ovanför trappan som ger en bra skyltyta samt släpper in dagsljus och ger en behaglig utomhuskänsla.

På bottenvåningen har lagret försvunnit och golven har jämnats ut så att större delen av butiken är i samma nivå, vilket medför att tillgängligheten ökar.

I delar av butiksplanet på bottenvåningen bilades bjälklaget ur och sänktes. De många olika golvhöjderna och rumsbildningarna gjorde det svårt för kunderna att få överblick. Butiken har nu fått en öppnare planlösning för ett bättre flöde. Färre nivåer, tillsammans med lyftbord och hiss har givit en mer tillgänglig butik.