Category
Specialprojekt
About This Project

Vällingby Parkstad är en ny stadsdel i västra Stockholm, där drygt 3000 människor kommer att leva och bo inom några år. Boenden i cirka 1400 nya bostäder i varierande storlekar, fördelat på 460 hyresrätter, 800 bostadsrätter och 120 stadsradhus gör att området kommer att sjuda av liv och rörelse, både dagar och kvällar. Bostäder, arbetsplatser, närservice, butiker, mötesplatser, parker och torg växer nu fram i snabb takt.

En väl fungerande avfallshantering är en förutsättning i en ny stadsdel. I Vällingby Parkstad har man valt att lösa hanteringen med en gemensam sopsugsanläggning. Fördelarna med en sopsugsanläggning är framförallt att den tunga trafiken minskar i området, så mycket som upp till 90%. Det blir också en betydligt effektivare hantering, inga fulla sopnedkast och minskad risk för skadedjur. Både lukt och ljud minskar också och det blir helt enkelt en renare, trevligare och mer miljövänlig miljö.

Som en del i uppbyggnaden av Vällingby Parkstad fick Metrolit förtroendet att bygga en gemensam sopsugsanläggning för hela området som ska försörja cirka 1400 hushåll. Arbetet påbörjades och genomfördes som en totalentreprenad i samverkan.

Arbetet påbörjades med mark- och grundläggningsarbeten parallellt med att detaljprojektering för övriga objektet togs fram. Eftersom byggnaden skulle användas till ett speciellt ändamål krävdes redan vid grundläggning stor noggrannhet för att få ingjutningsgods, bultgrupper, pelarupplag med mera på rätt plats. Dessa skulle hantera stora statiska och dynamiska laster från maskinell utrustning, traverskranar, komprimatorer, containers med mera. Efter att plattan var färdigställd restes en prefabricerad stomme av betong. För att byggnaden skulle se lite trevligare ut kläddes fasaden med träraster av ceder med bakomliggande belysning.

Därefter vidtog arbetet med sedumtak och invändiga tekniska installationer. Kvarstående arbeten var utvändiga kompletteringsarbeten med mark och finplanering.

Projektet bjöd på en hel del utmaningar under framförallt projekteringsstadiet. Vi sparade mycket tid på att driva produktion parallellt med detaljprojekteringen. Samtidigt ställde det stora krav på samordningen av projekteringen. Under produktionsfasen var den stora utmaningen att samordna våra arbeten med alla andra pågående projekt inom arbetsområdet. Allt gick bra tack vare god kommunikation mellan duktiga inblandade på plats.