Category
Lokaler
About This Project

På Vasagatan 11 i Stockholm ligger fastigheten Vasahuset. Mer centralt läge än så är svårt att hitta. Servicen i området är väl utbyggd och allt som kan tänkas behövas finns i närområdet.

Arkitekten Lars-Erik Lallerstedt ritade fastigheten och han fick även ge sin idé till stadsplanen för området. Huset var i ett tidigt skede tänkt för Morgon-Tidningen och Aftontidningen. Byggnationen av huset hade påbörjats när tidningarnas planer plötsligt ändrades. Fastigheten kom att ritas och projekteras om till ett affärs-och kontorshus som stod färdigt 1960. Sedan april 2006 förvaltar Fastighetsföretaget Humlegården huset åt norska DNB Naeringseiendom.

Vasahuset är ett så kallat curtain wall-hus. Det innebär att fasadmaterialet hänger som en gardin framför byggnadens stomme. De bärande pelarna är placerade en bit innanför fasaden. Huset rymmer moderna och flexibla kontorslokaler, hotell, butiker och ett garage. Den totala arean är cirka 35 000 kvm. Huset kallades under många år Mercedes-Benzhuset på grund av den stora skylten som stod på taket.

Metrolit har utfört flera kontorsanpassningar i Vasahuset, mycket tack vare vår möjlighet att snabbt finnas på plats och flexibiliteten hos våra medarbetare. Ulf Eriksson, uthyrare på Humlegården, berättar om vikten av att byggföretaget är med tidigt i projektet:
– Genom att Metrolit har kort startsträcka och är delaktiga i ett tidigt skede kan vi korta ledtiderna och därmed få nöjdare hyresgäster och fler affärer.

Ulf Eriksson poängterar också vikten av hänsyn till kringboende hyresgäster. Att informera och respektera att det pågår verksamhet i övriga kontorslokaler i fastigheten är viktigt, något som han tycker att Metrolit sköter bra.
– På Humlegården ser vi gärna hyresgäster med starka varumärken. Det stärker vårt eget varumärke. Eftersom kunden ofta ser entreprenören och Humlegården som en enhet, spelar Metrolit en viktig roll i detta samspel.

Metrolit har bland annat kontorsanpassat lokaler åt Autoliv och Pandox i Vasahuset, samt byggt nya konferenslokaler år designhotellet Nordic Light och byggt om marknadsundersökningsföretaget Sifos lokaler.