PRODUKTIONSSTYRNING

I 30 år har vi genomfört mängder med entreprenader och projekt med stort engagemang, ett lyhört arbetssätt och en vilja att ta ansvar för ett bra slutresultat med en nöjd kund i centrum. Vi genomför total- och utförandeentreprenader med specialkompetens inom ROT-sektorn. Vi arbetar långsiktigt genom att säkra kvalitet i leverans till kund. Oavsett storlek och art identifierar vi det unika i  projektets utmaning och arbetar processtyrt och målinriktat.

Tack vare vår långa erfarenhet och alla projekts unika förutsättningar har vi skapat en stark kunskapsbank som vi värnar om. Vi renoverar varsamt känsliga miljöer och vi har god erfarenhet inom K-märkta byggnader. Vi har en mycket stor erfarenhet av stambyten och totalrenoveringar av bostäder. Vår kunnighet inom förädling av kontorslokaler, hotell och butiker samt goda samarbetsformer har skapat långsiktiga relationer. Metrolit har även lång erfarenhet av om- och tillbyggnation av vårdbyggnader och skolor.

Genom att engagera oss tidigt i projekten skapar vi tillsammans flexibla, yteffektiva och logistiskt smarta lokalanpassningar i hög kvalitet. Att minimera störningar under byggnationen är av högsta prioritet och det löser vi med en effektiv byggprocess, kompetent organisation och med god kommunikation.