VÄRDEGRUND

Bolagets värdegrund är gemensam för alla medarbetare och ger oss en stabil plattform att bygga bolaget på. Vidare hjälper den vår personal att fatta dagliga beslut som ligger i linje med våra mål, vision och mission.

Vår värdegrund i korthet:

– Kundnytta och förståelse för kundens affär är centralt i vårt arbete
– Ansvar, engagemang och ärlighet ska prägla allt vi gör
– Bolaget ska styras efter affärsmässiga, hållbara och långsiktiga principer
– Utveckling och omtanke om vår personal har absolut främsta prioritet
– Ledarskapet i bolaget tar sin utgångspunkt i tron på individens utveckling
– Vi förbättrar och utvecklar ständigt vår verksamhet

Läs om vision, mission och mål här.